Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2014

Elaine
5093 4b0d 500
Reposted bypiae piae
Elaine
4924 ff2f 500

June 22 2014

Elaine
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad vianastypsychotic nastypsychotic

September 02 2013

Elaine
3167 dd98
Reposted fromPanCzapka PanCzapka viazuzannag zuzannag
Elaine
2882 a81d 500
Reposted byblaguepauvrearachnephobicnodoprawdyIhezalkotstrawberry-fields-forever
Elaine
Wow, after I jumped it occurred to me, life is perfect, life is the best. It's full of magic, beauty, opportunity, and television, and surprises, lots of surprises, yeah. And then there's that stuff that everybody longs for, but they only real feel when it's gone. All that just kinda hit me. I guess you don't really see it all clearly when you're - ya know - alive.
— Million Dollar Hotel

May 25 2013

Elaine
7373 32e5 500
Reposted fromkropq kropq viazuzannag zuzannag
Elaine
Elaine
2793 40af 500
ja :)

May 15 2013

Elaine
3075 cdfa
Reposted bywishyouwerehereostatnidontcomplainkooobipoulerpantadeuszfindmehidememy-dream-evertak-bardzo-lapidarnewrazliwadrinkmysoullittlecometslaurazlkoooalakaatcatchthemomentohwowlovelycelebration

May 05 2013

Elaine
1382 d545
Reposted fromkejti5 kejti5 viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Elaine
7319 48d9
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasann sann

April 26 2013

Elaine
0228 51f3
Reposted frompostre postre viacookiedoo75 cookiedoo75

April 23 2013

Elaine
6723 67a6
Reposted fromsmit smit viamentality mentality
Elaine
1987 57d5
Reposted fromirresponsible irresponsible viamentality mentality
Elaine
9443 964b
Elaine
4724 d5e1
mr. waltz, carnage
Reposted fromthispartyisover thispartyisover viasann sann
Elaine
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viasann sann

April 22 2013

Elaine
6932 a410
Reposted bymentalitysannso-sokingswayyzaganskyjstrbl
Elaine
4346 becc
Reposted fromsorriso sorriso viasann sann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl